1. Home Brother
  2. Ondersteuning
  3. ScanNCut-garantie

Een vraag over je ScanNCut- garantie?

Je vindt hieronder alle antwoorden.

Deze garantie wordt verleend door:
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11
61118 Bad Vilbel
E-mail: info@scanncut.eu
(verder in dit document ""Brother"" genoemd).

Deze garantie wordt uitsluitend verstrekt aan de oorspronkelijke eindgebruiker van het betreffende product plus accessoires (in deze garantie samen “dit Product” genoemd) gedurende onderstaande garantieperiode.

Als dit Product niet is gekocht bij een erkende wederverkoper van Brother Sewing Machines Europe GmbH (hierna “Brother”) of als dit Product is gebruikt (onder andere, maar niet beperkt tot renovatie door een ander dan Brother), valt uw Product mogelijk niet onder deze garantie.

Dit Product omvat een Machine plus bijbehorende accessoires. Uitgesloten zijn verbruiksartikelen, zoals messen, pen, meshouder, snijmatten, steunstof en diverse gereedschappen.

Tenzij anders vermeld garandeert Brother dat de machine en bijbehorende verbruiksartikelen en accessoires vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, mits gebruikt onder normale omstandigheden.

De garantieperiode is 2 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor onderdelen, arbeid en bijbehorende accessoires.
(Als dit Product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, biedt Brother een garantie van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.)
De oorspronkelijke aankoopdatum wordt vastgesteld aan de hand van de oorspronkelijke kassabon als aanschafbewijs voor dit Product.

Het is dus belangrijk om de kassabon voor dit Product te bewaren.

Het volgende wordt niet gedekt door deze garantie:

  1. Fysieke schade aan dit Product;
  2. Schade door onjuiste installatie, het nalaten van periodiek onderhoud, onjuist of abnormaal gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeluk (inclusief maar niet beperkt tot het vervoeren van dit Product zonder de juiste voorbereiding en/of verpakking);
  3. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van andere apparaten of software in combinatie met dit Product (inclusief, maar niet beperkt tot schade door het gebruik van onderdelen, verbruiksartikelen en accessoires van andere merken dan Brother);
  4. Probleem dat ontstaat door andere redenen dan materiaal- of fabricagedefecten;
  5. Verbruiksartikelen of andere artikelen die periodiek repareren, bijvullen of vervangen vereisen door normale slijtage, inclusief, maar niet beperkt tot patronen, mes, pen, meshouder, snijmatten of opstrijkvel/steunstof.

Deze garantie is ONGELDIG als dit Product op enigerlei wijze is aangepast of veranderd (inclusief, maar niet beperkt tot pogingen tot garantiereparatie door een ander dan een erkend Brother-servicecentrum en of wijzigen/verwijderen van het serienummer).

Meld uw probleem aan de erkende Brother-dealer of stuur Brother een e-mail op info@scanncut.eu binnen de geldige garantieperiode. Verstrek aan het erkende Brother-servicecentrum of de erkende dealer de oorspronkelijke factuur of kassabon waarop aankoopdatum, product en naam van de verkoper zijn vermeld.

Als het gemelde probleem met uw Machine wordt gedekt door deze garantie en u het probleem binnen de geldende garantieperiode heb gemeld aan een erkend Brother-servicecentrum, of erkende dealer, zal deze de Machine voor u repareren of vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. De beslissing of de Machine wordt gerepareerd of vervangen berust volledig bij Brother. Brother behoudt zich het recht voor om een gerenoveerde of totaal gereviseerde Machine te leveren of en gerenoveerde onderdelen te gebruiken, mits deze vervangende producten voldoen aan de specificaties van de fabrikant voor nieuwe producten/onderdelen. De gerepareerde of vervangen Machine wordt kosteloos naar u verzonden of kan worden afgehaald bij een erkend servicecentrum of een dealer in de buurt.

Een vraag? Laat het ons weten