1. Home Brother
  2. Ondersteuning
  3. Garantie op naaimachines

Heeft u een vraag over de garantie op uw naaimachine?

Je vindt hieronder alle antwoorden.

Deze garantie wordt verleend door:
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11
61118 Bad Vilbel
E-mail: info@brothersewing.eu
(verder in dit document ""Brother"" genoemd).
Brother verleent u deze garantie als u het product nieuw hebt aangekocht bij een erkende Brother-verkoper, als eerste koper en eindgebruiker van het product.
Naast de hier gegeven garantie, hebt u wettelijke garantierechten ten aanzien van de verkoper. Deze garantie doet niets af aan die wettelijke garantierechten.

Deze garantie is van toepassing op de machines en toebehoren (in dit document gezamenlijk ""dit product"" genoemd), met uitzondering van:

  1. naalden, lampjes, naaivoeten, spoelen, mesjes, instrumenten en borduurringen
  2. andere onderdelen die regelmatig onderhouden, bijgevuld of vervangen moeten worden en die onderhevig zijn aan normale slijtage (inclusief maar niet beperkt tot spoelhuizen, naaldplaten, riemen, draadinrijgsystemen en armen)
  3. verbruiksartikelen
  4. vóór de aankoop reeds gebruikte producten, demonstratiemodellen en gereviseerde producten. De garantie geldt echter wel voor producten die door Brother zelf zijn gereviseerd.
Brother garandeert dat de machine vrij is van materiaal- en fabricagefouten, behoudens de in dit document bepaalde uitzonderingen. De garantie dekt de herstelling of vervanging van de machine op kosten en naar goeddunken van Brother, maar niet de gevolgschade die zich voordoet buiten dit product, zoals onbruikbaar geworden materialen of winstderving.

Deze garantie biedt geen dekking voor:

  1. Materiële schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf op dit product
  2. Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerd, oneigenlijk of ongepast gebruik, nalatigheid of ongeval (inclusief maar niet beperkt tot vervoer van dit product zonder behoorlijke voorbereiding of verpakking); en
  3. Schade veroorzaakt door andere niet-Brother-toestellen of programma's die samen met dit product worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van verbruiksartikelen en toebehoren).
  4. Deze garantie VERVALT wanneer dit product op welke wijze ook veranderd wordt (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van een poging tot herstelling zonder toestemming van Brother of wijziging of verwijdering van het serienummer).
Deze garantie is geldig gedurende drie jaar vanaf de aankoopdatum.
Als de machine voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, geldt de garantie gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum.

Een vraag? Laat het ons weten