Cookies

Status 06/2018

Brother Sewing Machines Europe GmbH is exploitant van de websites brothersewing.nl (hieronder "de website" genoemd).Brother Sewing Machines Europe GmbH, een in Duitsland gevestigde besloten vennootschap met BTW-identificatienummer 265 370 260 en zetel aan Rosengarten 11 in 61118 Bad Vilbel, Duitsland (hieronder "Brother" genoemd), is in het kader van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke instantie voor alle persoonsgegevens die via of in samenhang met deze website worden verzameld.

 

1. Inleiding

Als onderneming met affiniteit met techniek hecht Brother uitermate veel belang aan het garanderen van de informatiebeveiliging. Wij zien erop toe dat alle technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van gegevens tegen vervalsing, vernietiging en niet-geautoriseerde doorgifte in acht worden genomen.

2. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine gegevenspakketten die door een website naar een browser worden verzonden en door de browser kunnen worden opgevraagd. Met behulp van deze cookies kan informatie over de gebruiker en het apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) worden opgeslagen en opgevraagd. Meestal krijgt de gebruiker op basis van deze informatie een individueel aangepaste interface aangeboden, zowel op deze website als op andere websites die worden bezocht.

Deze cookies worden gebruikt voor het volgende:

  • Voor instellingen of wijzigingen die de gebruiker bij registratie opgeeft;
  • Om gegevens lokaal op te slaan in plaats van op de website, zodat deze sneller toegankelijk is;
  • Om gelijkblijvende gegevens die via twee of meer pagina's worden overgedragen, op te slaan;
  • Om te registreren welke delen van de website u bezoekt en welke taal u daarbij gebruikt (om u direct daarheen te routeren);
  • Om Brother te helpen de gebruiker te herkennen wanneer deze naar de website terugkeert, en om inhoud of reclames op de voorkeur en belangstelling van de gebruiker af te stemmen of te voorkomen dat dezelfde reclame opnieuw wordt weergegeven.

Brother behoudt zich het recht voor om derden in te zetten bij deze controle en analyse.

Via een instelling in de browser heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te wijzen. Meer informatie hierover is in de Help van de browser beschikbaar. Nadat de instellingen van cookies zijn gewijzigd, zijn mogelijk niet alle interactieve kenmerken van de website meer bruikbaar.

De doorgifte van gegevens via internet is helaas niet volledig veilig. Brother werkt alleen samen met dienstverleners en internetaanbieders die de volgens het Duitse recht passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Brother geeft geen garantie voor de beveiliging van gegevens die u als gebruiker doorgeeft. Overdracht van gegevens is daarom voor eigen risico.

3. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en de richtlijn inzake de gegevensbescherming

Brother behoudt zich het recht voor deze richtlijn inzake de gegevensbescherming eventueel te wijzigen. Dit wordt kenbaar gemaakt door opgave van de huidige status. De gebruiker moet deze pagina zo nu en dan bezoeken om zich over eventueel aangebrachte wijzigingen te informeren. Bij een ingrijpende wijziging van de richtlijn inzake de gegevensbescherming vraagt Brother de gebruiker om toestemming.

4. Vrijwaringsclausule


Mochten een of meer gedeelten van onze gebruiksvoorwaarden of de richtlijn inzake de gegevensbescherming niet rechtsgeldig zijn, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige gedeelten niet beïnvloed.