De volgende identificatie van aanbieders heeft zowel betrekking op de website sewingcraft.brother.eu als op onze aanwezigheid op internet op Twitter, Xing en YouTube.
 
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11
61118 Bad Vilbel
 
Directeur:
Nobuhiro Konishi
 
Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud:
Marketing afdeling

Contact:
Telefoon: +49 6101 9814 - 0
Fax: +49 6101 9814 - 2233
E-mail: info@brothersewing.eu
 
Inschrijvingen in het register:
Handelsregister: Rechtbank Frankfurt am Main
Registernummer: HRB 85406
Register van de Stiftung Elektro-Altgeräte: WEEE-reg.nr. DE 92204770
BTW-identificatienummer: DE 265 370 260
D-U-N-S ®-nummer: 341331133
 
Credits voor beeldmateriaal:
Wij maken u erop attent dat wij op onze homepage naast eigen auteursrechterlijk beschermd materiaal ook foto's van © fotolia.com gebruiken. Al het materiaal van derden wordt rechtsgeldig als zodanig aangeduid. Gegevens over materiaal van derden vindt u direct op of onder het desbetreffende werk.
 
Disclaimer:
De inhoud van deze pagina's is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd. Brother Sewing Machines Europe GmbH is echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde gegevens. Schadeclaims tegen Brother Sewing Machines Europe GmbH die betrekking hebben op materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet gebruiken van de weergegeven informatie of door foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover geen sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van Brother Sewing Machines Europe GmbH. Brother Sewing Machines Europe GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of van het volledig aanbod zonder voorgaande mededeling te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie te stoppen.
 
Status 04.2020